KÍSÉRLETEZÉS, ALTERNATÍVÁK, OPTIMALIZÁLÁS

Kísérletezés

Mint ahogy a valóságban egyazon problémának többféle megoldása is lehetséges, úgy a WITNESS elemzésekben is többféle modellváltozatot készíthetünk ugyanarra a folyamatra. A modellváltozatok kialakítása és a velük való kísérletezés célirányosan folyik. Általában valamilyen elképzelés igazolására, számszerűsítésére vagy mások által javasolt alternatívákkal történő összehasonlításra törekszünk, amihez a szimuláció adja az egzakt numerikus értékeket. Egy rendszert nagyon sok szempontból elemezhetünk (működőképesség, átbocsátás, szűk keresztmetszet, sorban állás stb.). A tényleges megoldás kiválasztása az adott üzleti szituációnak legjobban megfelelő modell alapján történik. Ez fordítva is lehetséges, amikor a szimulációs kísérletek célja nemcsak egy egyedi megoldás kiválasztása, hanem a lehetséges változatok felderítése. A szimulációs technológia szabad kezet ad, mivel a modellben semmi sem drága: bármilyen kockázatot vállalhatunk a virtuális üzemmel, logisztikai rendszerrel, üzleti folyamattal kapcsolatban, amit a valóságban természetesen nem tehetnénk meg.

Próbaként beállíthatunk új erőforrásokat, új gépeket, új munkaerőt, vagy akár átszervezhetjük a teljes rendszert is. A kísérleti változatok kiértékelését és összehasonlítását a WITNESS külön programmodullal támogatja, illetve lehetőség van az eredmények exportálására is valamilyen külső elemző rendszerbe (pl. Excel).

Optimalizálás

A szimulációs modellel való kísérletezés automatizálható. Ekkor az egyes kísérletek összehasonlítására valamilyen kiválasztott eredménymutatót vagy az eredményekből egy szabadon megadott eljárással kiszámított értéket használunk. A kísérletezés legtöbb esetben valamilyen optimumfeladattá válik, ahol az előbb ismertetett értéket célfüggvénynek tekintjük, amelynek minimumát vagy maximumát keressük az adott feltételrendszer korlátai között. A gyakorlatban általában csak az elméleti optimum megközelítésére van szükség, mivel rendszerint egyéb vállalati szempontokat is figyelembe kell venni (pl. humán szempontok vagy stratégiai kapcsolatok előnyben részesítése stb.). Más szóval az adott üzleti szituációban komplexen elég jó megoldást tekintjük optimálisnak.

Az optimumkeresés technikailag úgy valósul meg, hogy a szimulációs modell minden egyes numerikus jellemzőjét (gépek száma, műveleti idők, erőforrások rendelkezésre állása, tárolóméretek, munkaerő létszáma, műszakbeosztás stb.) paraméterként kezeljük, amelyeknek értékei a valóságos lehetőségeink határai között változhatnak. Ezek befolyásolják a folyamat egészének eredménymutatóit, a célfüggvényértékeket. Az optimalizálás alapkérdése az, hogy a folyamat paramétereinek mely értékeinél érhetjük el a legjobb eredményeket, illetve hogy mik a folyamataink teljesítményének elvi határai, és ez utóbbiak mikor valósulnak meg. Az optimumkeresés a variációs lehetőségek nagy száma miatt az elemző szakember szubjektív véleménye által vezérelt manuális szimulációs kísérletezéssel nem hajtható végre. Ezt a célt szolgálja az automatikus és többféle kereső algoritmussal ellátott WITNESS optimalizáló, vagy más néven Experimenter modul.