Értékáram térkép (VSM) létrehozása és elemzése

A WITNESS szimuláció a vállalati és üzemi folyamatok teljeskörű modellezésére alkalmas. A folyamatok hagyományos szempontok szerinti vizsgálata mellett, bármilyen más metodika és szempontrendszer szerint képes modellezni és elemezni a folyamatokat, amire jó példa a folyamatok értékteremtés és értékaramlás szerinti vizsgálata (VSM). Az értékáram feltérképezése egy alapvető Lean-es módszer a folyamatok hatékony és tudatos fejlesztése érdekében. A korszerű vállalatvezetés számára ma már nélkülözhetetlen a folyamatok gerincét alkotó értékteremtő, és az értékteremtést kiszolgáló elemeinek a pontos ismerete. Ez teszi lehetővé a fejlesztések céljainak pontosabb kitűzését, és a fejlesztendő területek meghatározását, amire a rendelkezésre álló forrásokat a leghatékonyabban el lehet költeni.

Az értéket nem teremtő tevékenységeket gyakran kiszervezik a vállalaton kívülre, és a későbbiekben ezeket külső szolgáltatás keretében veszik igénybe. Ugyanakkor a kiszervezés egy jelentős beavatkozás a vállalat folyamataiba, aminek a hatásait szimulációval érdemes előzetesen megvizsgálni, az esetleges váratlan negatív következmények elkerülése érdekében.

A VSM tárgyú Lean szimulációs projektekben a folyamat modellek megépítésére a WITNESS speciálisan erre a célra kifejlesztett építő elemeit alkalmazzuk, amelyek megjelenésükben is illeszkednek az értékéram vizsgálatokban szokásos ábrázoláshoz. Természetesen a VSM modellek megépítése előtt tisztázni kell, hogy mit tekintünk értéknek az adott üzleti szituációban a Lean szempontjából. A WITNESS lehetőséget biztosít, hogy az érték fogalmát tágabb értelemben kezeljük, és létrehozzuk azokat az érték tényezőket, amire az elemzéshez szükségünk van. A folyamatban képződő értékek alakulása az időben, dinamikusan vizsgálható.